Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Sáng ngày 09/6/2022, UBND phường Mông Dương tổ chức tiếp nhận ủng hộ 2000 giống cây gỗ lớn cho các hộ trồng rừng trên địa bàn phường Mông Dương của Công ty nhiệt điện Mông Dương.
Đây là hoạt động hưởng ứng kế hoạch thực hiện trồng rừng lim, gổi, lát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong bối cảnh tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp thì việc trồng cây, gây rừng trên điạ bàn phường càng trở nên có ý nghĩa sâu sắc, lâu dài và toàn diện. Hoạt động trao tặng cây xanh đến bà con nhân phường Mông Dương thể hiện ý nghĩa thiết thực, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc trên địa bàn phường, đồng thời giúp nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế đồi rừng, từ đó tăng gia sản xuất, hướng tới một môi trường sống xanh bền vững.


Các tin liên quan: