Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

 
          Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 22/3/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Tổ chức bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn thành phố Cẩm Phả; Thực hiện kế hoạch số 85 ngày 16/3/2022 của Đảng ủy phường về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc và bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 -2025. Ủy ban nhân dân Phường Mông Dương xây dựng kế hoạch bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn phường.

            Để thực hiện hiệu quả cuộc bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn phường Mông Dương bảo đảm dân chủ, công khai, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm, UBND phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử, trình tự bầu cử; điều hành thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau cuộc bầu cử; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của pháp luật về bầu cử nhằm nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự nguyện, tự giác chấp hành pháp luật và tích cực tham gia cuộc bầu cử, tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau bầu cử; Chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm về an ninh, trật tự, an toàn xã hội để cuộc bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối.
 Cuộc bầu cử sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 05 tháng 06 năm 2022. 
 

    Ngày đăng: 9/5/2022     Số lần download: 65
    Dung lượng File: 5 MB     Download

Các tin liên quan: