Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Đúng 7 giờ ngày 5/6, 13 khu phố trên địa bàn phường Mông Dương đã đồng loạt tổ chức cuộc bầu cử trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025.
Phường Mông Dương bao gồm 13 khu phố đều đồng loạt tổ chức bầu cử trưởng khu phố theo đúng quy định, tiêu chuẩn. 100% khu phố đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang hoàng cờ hoa, khẩu hiệu tại địa điểm bỏ phiếu, tạo không khí sôi nổi cho ngày bầu cử. 4310 cử tri, cử tri đại diện hộ gia đình đã tham gia bầu cử. Công tác an ninh trật tự, phòng chống dịch cũng được tăng cường góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025.
Chị Vũ Thị Phương ở khu 9 phường Mông Dương phấn khởi cho biết: Tôi cũng như mọi cử tri trong khu rất phấn khởi chờ đến ngày đi bỏ phiếu bầu trưởng khu và sẽ lựa chọn được người có tâm huyết, trách nhiệm, gương mẫu đảm nhận trọng trách của khu phố, tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu xây dựng mối đoàn kết của nhân dân trong phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Có thể khẳng định, những trưởng khu phố trên địa bàn phường được bầu ngày hôm này đều là những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở cơ sở.
Một số hình ảnh tiêu biểu:

Các tin liên quan: