Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

PHƯỜNG MÔNG DƯƠNG SẴN SÀNG CHO CUỘC BẦU CỬ TRƯỞNG KHU PHỐ NHIỆM KỲ 2022 - 2025!
Cuộc bầu cử Trưởng khu nhiệm kỳ 2022 - 2025 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nên ngay từ khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh và Thành phố, phường Mông Dương đã chủ động, tích cực vào cuộc, tập trung cao độ thực hiện tốt các bước theo quy định để cuộc bầu cử Trưởng khu diễn ra đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng luật.


 
Uỷ ban MTTQ phường phối hợp với UBND và các đoàn thể phường, các khu phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử trưởng khu nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong nhân dân.
Song song với đó, phường Mông Dương cũng đã rà soát cơ sở vật chất và chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện sẵn sàng cho ngày bầu cử. Tại khu vực nhà văn hóa các khu phố trên địa bàn phường, công tác tuyên truyền trực quan như: treo băng rôn, khẩu hiệu về ngày bầu cử, niêm yết danh sách cử tri, hòm phiếu, trang trí khánh tiết nơi bỏ phiếu và chào mừng ngày bầu cử Trưởng khu đã được phường thực hiện chu đáo. Phường Mông Dương cũng đã thông báo địa điểm, thời gian và hình thức bầu cử trên hệ thống truyền thanh của phường để Nhân dân được biết.

Tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, từ sớm về mọi mặt, cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố trên địa bàn phường Mông Dương nói riêng, toàn thành phố nói chung sẽ thành công tốt đẹp và thực sự là ngày hội của nhân dân.
CUỘC BẦU CỬ SẼ ĐƯỢC DIỄN RA VÀO NGÀY CHỦ NHẬT, 05/6/2022.
Các tin liên quan: