Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ Dân số KHHGĐ 10 ngày làm việc Không
2 xét tặng Giấy khen gia đình văn hóa Văn hóa cơ sở 08 ngày Không
3 Xét tặng Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở 08 ngày Không
4 Thông báo tổ chức lễ hội Văn hóa cơ sở 05 ngày Không
5 Nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Thủy lợi 07 ngày làm việc Không
6 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội 10 ngày làm việc Không
7 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Bảo trợ xã hội không quá 07 ngày làm việc Không
8 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội không quá 07 ngày làm việc Không
9 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 -2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Bảo trợ xã hội 10 ngày làm việc Không
10 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội 03 ngày làm việc Không
11 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội 03 ngày làm việc Không
12 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội 05 ngày làm việc Không
13 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội 30 ngày làm việc. Không
14 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Không
15 Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản NÔNG NGHIỆP & PTNT 01 ngày Không
16 Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân NÔNG NGHIỆP & PTNT - Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh); - Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ). Không
17 Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên NÔNG NGHIỆP & PTNT Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh); - Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc lâm sản). Không
18 Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật NÔNG NGHIỆP & PTNT 3 ngày Không
19 Xử lý đơn thư Xử lý đơn thư 10 ngày Không
20 Tiếp công dân Tiếp công dân Cho đến khi kết thúc việc tiếp công dân. Không
Trang: