Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Ngày 27/12/2018, HĐND phường Mông Dương tổ chức kỳ họp thứ Mười khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Dự kỳ họp có ông Trần Hoàng Hải - Ủy viên BTV thành ủy - Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Đại tá Trần Văn Long - Ủy viên BTV thành ủy - Trưởng Công an thành phố. các ông bà Ban thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng ủy phường, 22/23 đại biểu HĐND phường Mười khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
                                           
Kỳ họp diễn ra trong 01 ngày, với nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua cụ thể như: báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2018, phương án phân bổ và một số biện pháp điều hành ngân sách năm 2019; tờ tình dự toán thu - chi ngân sách và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2019.
Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND Phường, kết quả Đ/c Bùi Quang Trung - Ủy viên BCH Đảng bộ, CHT Ban chỉ huy Quân Sự phường, đạt 22/22 phiếu = 100% (số đại biểu có mặt), đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021.
                                     
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp ông Trần Hoàng Hải - Ủy viên BTV thành ủy - Phó Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận, đánh giá cáo những kết quả địa phương đạt được, đồng thời đề nghị địa phương cần tiếp tục không ngừng phấn đấu xây dựng địa phương ngày càng phát triển./.
 
Các tin liên quan: