Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

Sáng ngày 18/10/2018, Hội Nông Dân phường tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương vì giai cấp Nông Dân cho 02 đồng chí: Bùi Xuân Sơn - chi 6 và Trần Đức Chuyển - chi 9.  
                                                   
Đồng thời triển khai thực hiện NQ16 - NQ/TU về xây dựng thành phố Cẩm Phả giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
Tại hội nghị, Trên 100 cán bộ, hội viên Hội Nông Dân phường đã được nghe Đ/c Ngô Mạnh Tuyển - Chủ tịch Hội Nông Dân thành phố tuyên truyền, quán triệt những nội dung cơ bản của NQ 16/TU về xây dựng thành phố Cẩm Phả giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình và chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Đồng thời phân tích làm rõ sự cần thiết của việc xây dựng Cẩm Phả trở thành thành phố giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
                                                     
Qua đó, nhằm tuyên truyền sâu rộng giúp cán bộ, hội viên Hội Nông Dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản của Nghị quyết, từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của tổ chức hội đưa nghị quyết vào cuộc sống.
 
Các tin liên quan: