Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

Chiều ngày 11/8/2017,  Đảng ủy phường Mông Dương tổ chức hội nghị học tập nghị quyết Trung ương 5 - khóa XII Trung ương Đảng. Dự và giảng bài nghị quyết có Đ/c  Phạm Văn Hải - Thành ủy viên - Giám Đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Cẩm phả, Đ/c Hoàng Tuấn Khanh - Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy - chủ trì hội nghị.
                                      
                                     
Hội nghị học tập nghị quyết trung ương 5 triệu tập 441 đảng viên từ 19 chi bộ trực thuộc trên địa bàn phường.
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng trong toàn thể Đảng bộ phường, qua đó trang bị kiến thức để Đảng viên nắm vững chủ trương hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư nhân cùng với các nguồn lực kinh tế khác, góp phần xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh./. 
Các tin liên quan: