Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

Sáng ngày 09/9/2017, tại trụ sở cơ quan phường, Công đoàn cơ sở phường Mông Dương long trọng tổ chức Đại hội Công Đoàn Cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022!
Dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Bùi Thị Hà - PCT. Liên Đoàn Lao động Thành phố, Đ/c Hoàng Tuấn Khanh - Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường.
                                       
                                                                     
   Văn nghệ chào mừng Đại hội 
Đại hội Công Đoàn cơ sở phường Mông Dương diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, thống nhất cao.
Bản báo cáo chính trị tại Đại hội đã khẳng định nhiều kết quả quan trọng mà Công đoàn cơ sở phường nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã đạt được trên nhiều tiêu chí như: Thường xuyên phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho mỗi đoàn viên như chế độ lương, thưởng, bồi dưỡng, phụ cấp; kịp thời chăm lo, động viên tinh thần đoàn viên khi gia đình có công việc, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hằng ngày cả khi lúc vui, lúc buồn; Phát huy hoạt động phong trào Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống tinh thần cho mỗi cán bộ, đoàn viên…
                                      
                                                     
 Đ/c Phạm Ngọc Lự - CT. CĐCS khóa III phát biểu khai mạc 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đ/c Bùi Thị Hà - PCT. Liên Đoàn Lao động thành phố Cẩm Phả cũng đã ghi nhận, biểu dương những thành tích CĐCS phường Mông Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời khẳng định vai trò đóng góp quan trọng của CĐCS phường Mông Dương vào sự phát triển chung của Liên Đoàn lao động thành phố. Đồng chí đề nghị BCH khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ tiếp tục gánh vác nhiệm vụ, phát huy thế mạnh, khắc phục tồn tại, hạn chế, xây dựng đội ngũ công đoàn vững mạnh.
                                  
                                                  Các Đ/c lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng Đại hội 
Đại hội đã tiến hành bầu ra BCH khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với sự tín nhiệm cao của các đoàn viên CĐCS, danh sách cụ thể như sau:
1. Đ/c Phạm Ngọc Lự     - PCT. UBND                - Chủ tịch CĐCS
2. Đ/c Đinh Thị Sinh      - CT. Hội LHPN             - Phó CT. CĐCS
3. Đ/c Hoàng Thị Thùy - Bí thư ĐTNCSHCM    - Ủy viên
4. Đ/c Bùi Quang Trung - CHT. Quân Sự             - Ủy viên
4. Đ/c Lê Thị Cúc          - Công chức VP - TK     - Ủy viên
Đ/c Phạm Ngọc Lự - PCT. UBND - Chủ tịch CĐCS sẽ đại diện CĐCS dự Đại hội Công đoàn cấp trên.  
                                    
                                                                     
Ra mắt BCH CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022
Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy phường, sự chuẩn bị tốt trong công tác tổ chức, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, trong niềm hân hoan của tập thể đoàn viên, kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới thêm nhiều bước phát triển./.
 
Các tin liên quan: