Tin nổi bật

Thông báo

Lịch khám các bệnh về mắt trên địa bàn TP. Cẩm Phả năm 2022

Thực hiện kế hoạch khám mắt nhân đạo trên địa bàn thành phố Cẩm Phả của Bệnh viện mắt Quốc tế Việt Nga về việc khám sàng lọc miễn phí cho bệnh nhân mắc các bệnh về mắt năm 2022.
Uỷ ban nhân dân Phường Mông Dương thông báo về lịch khám sàng lọc miễn phí cho bệnh nhân mắc các bệnh về mắt năm 2022 cụ thể như sau:
- Thời gian: từ 7h30 đến 11h30 Chủ nhật, ngày 10/04/2022.
- Địa điểm: Trạm y tế phường Mông Dương.
Vậy UBND Phường Mông Dương thông báo để người dân có nhu cầu khám bệnh được biết và tham gia khám bệnh vào thời gian, địa điểm nêu trên.