Tin nổi bật

Tổ chức bộ máy

TỔ CHỨC BỘ MÁY :
1) Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường: ông Ngô Trí Cường
- Ngày sinh : 10/6/1973 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế          
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp 
- Điện thoại di động : 0915.825.899

2) Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy: ông Lê Văn Thành
  - Ngày sinh : 26/01/1967 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0904.178.289
- Email: mattrantoquocmd@gmail.com

3) Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường: ông Trần Quang Lợi 
- Ngày sinh : 03/02/1979
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0904.768.308
- Email: tranquangloi@quangninh.gov.vn 

4) Phó Chủ tịch HĐND phường: Dương Thị Thu Hương
- Ngày sinh : 30/12/1988
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0987.919.611
- Email: huong3012@gmail.com

5) Phó Chủ tịch UBND phường: ông Phạm Văn Chiến
- Ngày sinh : 09/02/1968
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật 
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0903.261122
- Email: phamvanchien@quangninh.gov.vn

6) Phó Chủ tịch UBND phường: ông Bùi Quang Trung 
- Ngày sinh :  04/01/1983
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn :Thạc sỹ Quản lý kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động :  09845.444.88
- Email: buiquangtrung@quangninh.gov.vn

7) Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường:  Hoàng Thị Thùy
- Ngày sinh :  17/08/1984
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị :
- Điện thoại di động :  0986.476.559
- Email: thuthuy712@gmail.com

8) Chủ tịch Hội LH Phụ nữ phường:  Đinh Thị Sinh
- Ngày sinh :  28/05/1969
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn :Trung cấp Phụ vận
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động :  0982.746.088
- Email: dinhsinh569@gmail.com

9) Chủ tịch Hội Nông dân phường:  Đàm Thị Trang
- Ngày sinh :  07/01/1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp
- Điện thoại di động :  0906.061.299
- Email: hndmongduong@gmail.com

10) Bí thư Đoàn thanh niên phường:  Nguyễn Thị Phương Thảo
- Ngày sinh :  15/07/1992
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Chính trị học
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại di động :  0383.982.666
- Email: nguyenphuongthaomd92@gmail.com

11) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường - Chỉ huy trưởng ban Chỉ huy quân sự phường: ông Nguyễn Đức Hiệp
- Ngày sinh :  16/10/1993
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động :  0976.010.298
- Email: Hiepphamcp@gmail.com

12) Công chức Văn phòng - Thống kê: Vũ Thị Xô
- Ngày sinh :  17/12/1988
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Hành chính học
- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp
- Điện thoại di động :  0904.228.138
- Email: vuxo88@gmail.com

13) Công chức Văn phòng - Thống kê:  Điệp Thúy Hồng
- Ngày sinh :  10/10/1985
- Dân tộc : Sán dìu
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Hành chính học
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động :  0389.962.666
- Email: diepthuyhong1010@gmail.com

14) Công chức Tư pháp - Hộ tịch: ông Phạm Đức Tuấn
- Ngày sinh :  22/07/1986
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động :  0936.655.656
- Email: phamductuan@quangninh.gov.vn

15) Công chức Tài chính - Kế toán :  Trần Thị Hà
- Ngày sinh :  22/07/1983
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính kế toán
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động :  0985.652.684
- Email: tranhaubcd@gmail.com

16) Công chức Tài chính - Kế toán :  Nguyễn Thị Thu Hằng
- Ngày sinh :  28/08/1979
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán, Cử nhân Quản trị doanh nghiệp
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động :  0904.660.789
- Email: thuhang79ubnd@gmail.com

17) Công chức Địa chính - Xây dựng : ông Nguyễn Doãn Hưng
- Ngày sinh :  01/05/1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản lý đất đai
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0982.427.959
- Email: hungnd2604@gmail.com

18) Công chức Địa chính - Xây dựng : ông Nguyễn Trung Thành
- Ngày sinh :  10/02/1984
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản lý đất đai
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0982.901.113
- Email: nguyentrungthanh1368@gmail.com

19) Công chức Địa chính - Xây dựng : ông Đỗ Văn Thành
- Ngày sinh : 12/10/1969
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản lý đất đai
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0904.482.588
- Email: Dothanh678@gmail.com

20) Công chức Văn hóa - Xã hội : ông Đặng Tiến Nhật
- Ngày sinh : 02/05/1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Luật Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0936.616.836
- Email: dangtiennhat@quangninh.gov.vn

21) Công chức Văn hóa - Xã hội :  Nguyễn Thị Thu Hương
- Ngày sinh : 30/01/1994
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị nhân lực
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại di động : 0967.933.022
- Email: thuhuongnv94@gmail.com