Tin nổi bật

Tin tức khác

Căn cứ đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho nhà thầu thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, Sở Lao động - TB&XH tỉnh Quảng Ninh thông tin tuyển dụng như sau:

 - Tên đơn vị tuyển dụng lao động: Công ty China Construction Fifth Engineering Division Corp., Ltd - Nhà thầu thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn

- Địa điểm làm việc: Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn tại thôn 2, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Số lượng cần tuyển: 07 người.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 16/6/2022

- Địa điểm nhận hồ sơ:

Công ty China Construction Fifth Engineering Division Corp., Ltd - Nhà thầu thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn (địa chỉ: thôn 2, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; số điện thoại: 0353.001.818; email: phamngoctuan1818@gmail.com);

Lưu ý: Ứng viên không được nhận lại hồ sơ đã nộp.

Thông tin chi tiết về vị trí công việc, mức lương, điều kiện tuyển dụng, thời gian làm việc, phúc lợi: Đề nghị xem tại file đính kèm./.

Các tin liên quan: