Tin nổi bật

Tin tức khác

Ngày 3/7, Chi bộ các khu phố, chi bộ các trường học… trên địa bàn phường đã đồng loạt tổ chức Đại hội Chi bộ và trực tiếp bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
Trước đó, Chi bộ khu phố 6 được chọn làm Đại hội điểm và đã hoàn thành tốt đẹp công tác tổ chức Đại hội. Ngày 3/7, 12 Chi bộ khu phố và các chi bộ trường học… kế tiếp đồng loạt tổ chức Đại hội, trực tiếp bầu Bí thư Chi bộ tại Đại hội.
Ngày 5/6/2022, 13 khu phố trên địa bàn phường đã tổ chức cuộc bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025, 100% người đắc cử là đảng viên tạo cơ sở tốt về nhân sự cho Đại hội Chi bộ khu phố, trên tinh thần đổi mới nền hành chính quốc gia, nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ đồng thời là trưởng khu phố, trên cơ sở thực hiện quy trình nhân sự "Dân tin - Đảng cử".
Qua thực tiễn cho thấy, Bí thư Chi bộ đồng thời là trưởng khu phố là chủ trương đúng đắn, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, củng cố và xây dựng các tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống dân sinh.
Một số hình ảnh tiêu biểu
 

 
Có thể là hình ảnh về 19 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà
Các tin liên quan: