Tin nổi bật

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sáng ngày 11/8, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Mông Dương tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2023.

Ký cam kết thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023

Để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 138 phường Mông Dương đã tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Ban chỉ đạo 138 thành phố đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân; chú trọng công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự; xây dựng các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học; xây dựng nhiều điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ... Thực hiện đồng bộ các mặt công tác nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phường Mông Dương luôn được bảo đảm, nhiều năm nay trên địa bàn không còn điểm, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Bí thư Đảng uỷ phường phát biểu chỉ đạo ngày hội

Triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138 phường Mông Dương tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn vai trò, sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, trật tự, kỷ cương, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, trên địa bàn.

Các Cơ quan, đơn vị và Nhân dân phường Mông Dương tham gia ý kiến góp ý với lực lượng Công an

Cũng tại hội nghị, với tinh thần cầu thị, Công an phường Mông Dương đã nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp của Nhân dân. Đồng thời sẽ tiến hành kiểm tra những phản ánh của Nhân dân, qua đó kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm xây dựng lực lượng Công an ngày càng vững mạnh, đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân dành cho lực lượng Công an.

Các cá nhân được trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" của Bộ Công an

UBND Thành phố, UBND phường khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" của Bộ Công an, Giấy khen của UBND Thành phố và Giấy khen của UBND phường đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các tin liên quan: