Tin nổi bật

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sáng 10/4, phường Mông Dương tổ chức khai mạc huấn luyện - chiến đấu, giáo dục chính trị lực lượng dân quân tự vệ tại chỗ năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thái Bình - Bí thư Đảng ủy phường phát biểu chỉ đạo khai mạc
Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, trong thời gian 7 ngày, lực lượng DQTV sẽ được giáo dục chính trị - pháp luật với các nội dung: Quán triệt quan điểm của Đảng về đối tượng, đối tác của cách mạng Việt Nam; Dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Quang cảnh hội nghị

Đồng thời huấn luyện Điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật; kiểm tra bắn đạn thật.
Qua đợt huấn luyện giúp lực lượng DQTV tại phường Mông Dương luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

 
Các tin liên quan: