Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

Sáng ngày 16/11/2018, tại hội trường công ty CP than Mông Dương, phường Mông Dương tổ chức hội nghị Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp xúc với cử tri. 
                                   
Dự hội nghị có bà Nguyễn Thu Trang - Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh, các ông/bà là Đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
                                     
Tại hội nghị Các ông/bà đại biểu HĐND tỉnh và thành phố đã thông báo thời gian làm việc kỳ họp cuối năm, báo cáo tổng quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đồng thời tiếp thu, trả lời một số nội dung đề nghị, kiến nghị của cử tri. 
Hội nghị kết thúc trong buổi sáng cùng ngày./. 
Các tin liên quan: