Tin nổi bật

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI


1) Ông Trần Quang Lợi - Chủ tịch UBND phường - Trưởng bộ phận 
- Ngày sinh : 03/02/1979
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý xây dựng                                  
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0904.768.308
- Email: tranquangloi@quangninh.gov.vn 

2) Ông Bùi Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND phường - Phó trưởng bộ phận 
- Ngày sinh :  04/01/1983
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn :Thạc sỹ Quản lý kinh tế                                        
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động :  09845.444.88
- Email: buiquangtrung@quangninh.gov.vn

3) Bà Vũ Thị Xô - Công chức Văn phòng - Thống kê
- Ngày sinh :  17/12/1988
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Hành chính học                                    
- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp
- Điện thoại di động :  0904.228.138
- Email: vuxo88@gmail.com

4) Ông Phạm Đức Tuấn - Công chức Tư pháp - Hộ tịch
  - Ngày sinh :  22/07/1986
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật Kinh tế                                         
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động :  0936.655.656
- Email: phamductuan@quangninh.gov.vn

5) Ông Nguyễn Doãn Hưng - Công chức Địa chính - Xây dựng 
   - Ngày sinh :  01/05/1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản lý đất đai                                 
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0982.427.959
- Email: hungnd2604@gmail.com

6) Ông Đặng Tiến Nhật - Công chức Văn hóa - Xã hội 
  -- Ngày sinh : 02/05/1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Luật Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0936.616.836
- Email: dangtiennhat@quangninh.gov.vn