Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

Ngày 9/3/2023, Hội Nông dân phường Mông Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Văn nghệ chào mừng đại hội Hội ND phường Mông Nhiệm kỳ Dương 2023 - 2028

 Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân phường Mông Dương  đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 160 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn phường 798 hội viên; Tổ chức kiểm tra, giám sát được 65 cuộc;  3/13 chi hội duy trì mô hình Chi hội Nông dân đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng, 5/13 chi hội duy trì mô hình Thắp sáng đường khu, ủng hộ gần 20 triệu đồng xây dựng Nông thôn mới. 95% gia đình được bình xét đạt chuẩn “Gia đình nông dân văn hoá” 100% hội viên tham gia ủng hộ xây dựng các quỹ xã hội; Phối hợp với Ngân hàng CSXH  cho 06 tổ với 266  hội viên vay vốn trên 16 tỷ đồng dư nợ gần 8,8 tỷ.  Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lưởng, nhiệm kỳ qua có 953 hộ đạt danh hiệu SX- KD giỏi các cấp.

Đoàn chủ tịch Đại hội HND phường Mông Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028

 Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành phố chúc mừng Đại hội

Lãnh đạo phường Mông Dương chúc mừng Đại hội

 Trong nhiệm kỳ qua Hội Nông dân phường đã được Trung ương Hội khen thưởng 01 tập thể, 01 cá nhân; Hội Nông dân Tỉnh khen thưởng 01 tập thể, 01 cá nhân và  gần trên 50 tập thể, cá nhân được UBND Thành phố, Hội Nông dân Thành phố và UBND phường khen thưởng.

Các đại biểu tham gia Bầu cử tại đại hội

Đại hội đã bầu 15 ủy viên vào Ban Chấp hành khóa mới; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân thành phố Cẩm Phả nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Lãnh đạo Thành hội và phường Mông Dương tặng hoa chúc mừng BCH Hội ND phường Mông Dương khoá XI

Khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2018-2023

 Trong dịp này  UBND phường Mông Dương khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2018-2023.

Các tin liên quan: