Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 3 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung:
TT các bước Trình tự thực hiện Cán bộ thực hiện Thời gian Thành phần hồ sơ Lệ phí Cơ quan phối hợp
(nếu có)
Trình các cấp
có thẩm quyền cao hơn (nếu có)
Ghi chú
Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Triệu Thị Oanh 01 tiếng  Quyết định thành lập; danh sách ban chủ nhiệm; Danh sách hội viên; Địa điểm luyện tập; Quy chế hoạt động Không Cơ sở bảo trợ xã hội    
Bước 2 Thẩm định hồ sơ Đặng Tiến Nhật 20 tiếng 
Bước 3 Lãnh đạo UB phê duyệt Chủ tịch: Trần Quốc Dân
PCT: Phạm Ngọc Lự
02 tiếng 
Bước 4 Trả kết quả Phạm Đức Tuấn 01 tiếng 
File đính kèm: Tải file