Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Lĩnh vực: Chứng thực
Thời gian giải quyết: Trong ngày
Lệ phí: 2000đ/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000đ/trang, tối đa thu không quá 100.000đ/bản
Nội dung:
File đính kèm: Tải file