Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục cho phép thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo
Thời gian giải quyết: 15 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: * Hồ sơ
- Tờ trình đề nghị thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học;
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ngư­ời dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục;
- Văn bản nhận bảo trợ của một trường tiểu học cùng địa bàn trong huyện.
* Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ
 
File đính kèm: Tải file