Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Lĩnh vực: Bồi thường Nhà nước
Thời gian giải quyết: 05 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung:
41. Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Vũ Thị Xô     Không Không Không  
Bước 2 Thẩm định hồ sơ Vũ Thị Xô  
Bước 3 Lãnh đạo UB phê duyệt CT: Trần Quốc Dân;
PCT: Phạm Ngọc Lự
 
Bước 4 Trả kết quả Phạm Đức Tuấn  
File đính kèm: Tải file