Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

Sáng ngày 24/9/2017 Đoàn TNCSHCM phường đã tổ chức ra quân, dọn vệ sinh môi trường, làm sạch cỏ tại khu vực đường Bắc Sông Mông Dương.
Đồng chí Hoàng Thị Thùy - Bí thư Đoàn TN phường cho biết: ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Thành đoàn Cẩm Phả, Đảng ủy phường, Đoàn phường đã khẩn trương triển khai kế hoạch dọn vệ sinh môi trường  đoạn đường Bắc Sông Mông Dương và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các chi đoàn trực thuộc. Đây là hoạt động có ý nghĩa, nhằm tuyên truyền ý thức cộng động nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường sống, góp phần làm cho thế giới sạch hơn.
Với sự tham gia của trên 50 đoàn viên thanh niên đến các chi đoàn trường học, khu phố đoạn đường Bắc Sông Mông Dương đã nhanh chóng được làm sạch cỏ, tạo cảnh quan trong sạch hơn, tích cực góp phần vào hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức nhân dân trong bảo vệ môi trường./.
Các tin liên quan: