Tin nổi bật

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sáng ngày 24/3/2023, Đảng bộ phường Mông Dương tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIX; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cẩm Phả lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Phong - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Bùi Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND phường báo cáo tại hội nghị

          Hơn nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Mông Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra như: Chỉ tiêu không còn hộ nghèo; Đảng bộ hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kết nạp được  đảng viên mới. Thu ngân sách. 100% chất thải rắn được đưa vào nơi quy hoạch tập trung....

Đồng chí Nguyễn Thái Bình - Bí thư Đảng ủy phát biểu tại hội nghị

 Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng và 100% các chi bộ đạt TSVM. Tổng thu ngân sách Nhà nước địa phương hàng năm vượt chỉ tiêu thành phố giao từ  142,67% đến 206%. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Nhất là trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, tài nguyên môi trường...Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm chăm lo. Quốc phòng an ninh được giữ vững.  Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng lên, bộ mặt đô thị của địa phương được đổi mới rõ nét.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Đảng bộ phường Mông Dương đã tập trung thảo luận nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và xây dựng giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Đồng chí Nguyễn Tiến Phong - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Phong - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế mà Đảng bộ phường cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời chỉ đạo trước mắt địa phương cần rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIX và căn cứ vào cơ chế chính sách hiện hành để điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp như: Tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển, đầu tư công, giảm nghèo…..Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên than khoáng sản, quản lý ranh giới mỏ. Rà soát quy chế làm việc để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên và kịp thời xử lý các Đảng viên vi phạm quy định, điều lệ Đảng. Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong công tác giám sát và phản biện xã hội…..

Các tin liên quan: