Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

Ngày 29/3/2018, Hội Nông dân phường Mông Dương đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2018 - 2023.
                                       

Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân phường Mông Dương đã phát triển khá toàn diện, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động. Qua đó tạo nên sự chuyển biến quan trọng về nhiều mặt, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội khóa IV đã đề ra. Đặc biệt là đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Hội trong việc tổ chức và vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân.... Ngoài ra Hội Nông dân phường còn vận động hội chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước. Thực hiện tốt Nghị quyết 18 của BTV Thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nhận ủy thác và tạo điều kiện cho hơn 100 lượt hội viên vay vốn giải quyết việc làm và phát triển kinh tế hộ gia đình. .....Hàng năm luôn giữ vững danh hiệu đơn vị vững mạnh và xuất sắc, có trên 85% chi Hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh.
                                     
                                                       
   BCH nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt tại đại hội
 Tại đại hội các đại biểu đã bầu BCH khóa mới gồm 7 người, bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên và biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023.
 Trong dịp này UBND phường và Thường trực Hội đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân phường nhiệm kỳ 2012 - 2018.
Các tin liên quan: